Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu Kamu İhale Kurumu İş Birliğiyle Devrede

Bilindiği üzere, 26/01/2021 tarih ve 31376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  ve 27/08/2021 tarih ve 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği  (Sıra No: 63) (E-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 69)” ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında idarelere sunulan geçici teminat mektuplarının iletilmesi, saklanması, tazmini ve iadesi işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren Bankamızca yürütülmesi Kamu İhale Kurumu ile yapılan çalışmalar sonucunda  mümkün hale gelmiştir. 

Bu kapsamda; tüm teknik ve altyapı geliştirmeleri ile test süreçleri tamamlanmış olup, 1 Eylül 2021 tarihi itibariyle 4734 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen geçici teminat mektuplarının idareler adına elektronik ortamda ve tam otomasyona dayalı bir şekilde Kamu İhale Kurumu tarafından işletilen Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) ve Kredi Kayıt Bürosu tarafından işletilen Elektronik Teminat Mektubu Platformu (ETMP) ile entegre çalışan “Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu” üzerinden de kabulüne başlanacaktır.

“Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu” sayesinde; geçici teminat mektuplarının elektronik olarak kabulüne, raporlanmasına, iade, tazmin ve vade uzatma taleplerinin iletilmesine imkan sağlanmış olacaktır. 

Bu proje ile birlikte;  fiziksel teminat mektubu ile yürütülen süreçlerin dijitalleşmesinin önü açılacak, Bankacılık sektörünün en yaygın ve geleneksel ürünlerinden biri olan teminat mektubunun teslim ve takip süreçleri tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilerek, operasyonel zorluk ve maliyetler ortadan kalkmış olacaktır.

Bankamız, para ve sermaye piyasalarında sahip olduğu teminat ve risk yönetimi hizmetlerindeki tecrübesini, kamu kurum ve kuruluşlarını da kapsayacak şekilde genişletmeye yönelik çalışmalarına başta T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumu olmak üzere tüm paydaşlarıyla yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu vesile ile uygulamaya aldığımız “Takasbank Kamu Teminat Yönetimi Platformu”nun Ülkemiz ekonomisine hayırlı olmasını diliyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.