Paya Dayalı Kitle Fonlaması Başladı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 3 Ekim 2019 tarihli  “Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği-III-35/A.1 ( Tebliğ)” ile paya dayalı kitle fonlaması, kitle fonlama platformlarının Kurul listesine alınmaları ve faaliyetleri, paya dayalı kitle fonlaması yoluyla halktan para toplanması ve toplanan fonların ilan edilen amacına uygun olarak kullanıldığının kontrolü ve denetimine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tebliğ’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, kitle fonlama platformları aracılığıyla toplanan fonun, girişim şirketine aktarılana veya yatırımcılara iade edilene kadar “emanet yetkilisi” nezdinde bloke edilecek olması hüküm altına alınarak, Takasbank “emanet yetkilisi ” olarak yetkilendirilmiştir.

Takasbank “emanet yetkilisi” olarak hizmet vermeye başlamış olup platformların SPK tarafından listeye alınmaları ile birlikte  fonlamalar bloke edilmeye başlanmıştır.

Emanet Yetkilisi olarak hizmet verdiğimiz platform  listesine  https://www.takasbank.com.tr/tr/uyelik/takas-sistemi-uyeleri adresinden erişim sağlanabilir.

Yeni hizmetimizi Kamuoyunun bilgisine sunarız,

Saygılarımızla