Doğal Gaz Piyasası’nda da Merkezi Uzlaştırma Kuruluşuyuz

EPİAŞ bünyesinde kurulan Organize Toptan Doğal Gaz Piyasası'nda nakit takas işlemleri ve Piyasa katılımcılarına ait teminatların takip ve yönetiminin yapılarak teminatlı bir piyasa altyapısının kurulmasına ilişkin çalışmalar Merkezi Uzlaştırma Kuruluşu sıfatıyla Bankamız tarafından gerçekleştirilmiştir.
 
Piyasa temel olarak;
 
  • Piyasa katılımcılarına arz ve/veya talepleri ile sözleşmeye bağlanmış yükümlülüklerini dengeleme,
  • İletim sistemindeki günlük dengesizlik miktarlarının azalmasına yardım etme ve iletim şirketine gün öncesinden mümkün mertebe dengelenmiş bir sistem sağlama,
  • Piyasa katılımcılarına ikili anlaşmalarına ilave olarak doğalgaz alım-satımı yapma olanağını sağlama,
  • Doğalgaz Piyasalarına referans fiyat oluşumu
 
Piyasaya Bankamızca sunulan hizmetler;
 

Teminat Yönetim Hizmetleri

  • Piyasa İşletmecisi adına sunulan, teminat mektubu dışındaki teminatların saklanması,
  • TL cinsinden sunulan teminatların nemalandırılması,
  • Teminatların değerlemesi,
  • Katılımcıların EPİAŞ’ın belirlediği bulundurulması gereken teminat seviyesinin altına düşmesi durumunda, teminat tamamlama çağrısı bilgisinin katılımcılara iletilmesi.
 
Nakit Takas ve Temerrüt Hizmetleri
 
  • Nakit takas (avans/fatura) işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Temerrüde düşen piyasa katılımcısına ilişkin Piyasa İşletmecisi tarafından belirlenecek kurallar çerçevesinde temerrüt cezasının hesaplanması ve buna ilişkin olarak Piyasa İşletmecisinin bilgilendirilmesi.