Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası 1 Eylül 2018 Saat 08:00'de Faaliyete Geçiyor

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) bünyesinde kurulacak olan Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası (Piyasa) 1 Eylül 2018 saat 08.00’de faaliyete geçecektir.

Piyasa’daki nakit takas işlemleri ve Piyasa katılımcılarına ait teminatların takip ve yönetiminin yapılarak teminatlı bir Piyasa altyapısının kurulmasına ilişkin çalışmalar Merkezi Uzlaştırma Kuruluşu sıfatıyla Bankamız tarafından gerçekleştirilecektir.

Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı kapsamında da yer alan Piyasa temel olarak;

  • Piyasa katılımcılarına arz ve/veya talepleri ile sözleşmeye bağlanmış yükümlülüklerini dengeleme,
  • İletim sistemindeki günlük dengesizlik miktarlarının azalmasına yardım etme ve iletim şirketine gün öncesinden mümkün mertebe dengelenmiş bir sistem sağlama,
  • Piyasa katılımcılarına ikili anlaşmalarına ilave olarak doğalgaz alım-satımı yapma olanağını sağlama,
  • Doğalgaz Piyasalarına referans fiyat oluşumu

işlevlerini gerçekleştirecektir.

Detay bilgi için:

Piyasa’nın faaliyete geçmesi ile yürürlüğe girecek Hizmetimize ilişkin Prosedür:

https://www.takasbank.com.tr/tr/mevzuat/prosedurler

Üyelik başvuru belgeleri örnekleri:

https://www.takasbank.com.tr/tr/uyelik/dogaz-gaz-piyasasi