Kamu Teminat Yönetim Platformu Artık Daha Güçlü

22 Ocak 2024 tarihi itibarıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Kamu İhale Kurumu, Kredi Kayıt Bürosu ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile ortak yürütülen Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu kamu ihalelerine verilecek elektronik kesin teminat mektubu ve kefalet senedi geliştirmeleri tamamlanmıştır.

İstekliler tarafından idarelere sunulan kesin elektronik teminat mektubu ve kefalet senetlerinin de Kamu Teminat Yönetimi Hizmeti Platformu’na taşınması sağlanarak kesin elektronik teminat mektuplarının T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde kayıt altına alınması gerçekleştirilmiş ve kesin teminat mektupları ile kefalet senetlerine ilişkin tüm süreçler Platform üzerinden yürütülmeye başlanmıştır.

Bu kapsamda, Kamu Teminat Yönetimi Platformu Faz-2 çalışmalarının tamamlanmasında bizlere paydaşlık eden başta T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Kamu İhale Kurumu, Kredi Kayıt Bürosu ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi olmak üzere tüm paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, hizmetimizdeki bu önemli gelişmeyi kamuoyunun bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla