Emeklilik Fonlarının İşlem Göreceği BEFAS Hizmetinizde

BEFAS; Emeklilik yatırım fonu paylarının, fon kurucusu emeklilik şirketi tarafından diğer emeklilik şirketleri katılımcılarına satılmasına, geri alınmasına imkân sağlayan ve Takasbank tarafından işletilen elektronik bir platformdur. BEFAS Platformu, 01 Temmuz 2021 Perşembe günü itibarı ile uygulamaya alınarak halkımızın hizmetine sunulmuştur.

Takasbank nezdinde kurulun BEFAS Platformu’nda, ülkemizde faaliyet gösteren emeklilik şirketleri işlem yapabileceklerdir. BEFAS Platformu’nun hayata geçmesi ile:

  • BES planına sahip olan katılımcılar sözleşmelerinin bulunduğu emeklilik şirketini değiştirmeden, mevcut şirketi aracılığıyla BEFAS Platformu’nda işlem gören fon çeşitleri arasından seçim yapma imkânına sahip olacaktır. Katılımcılar katkı paylarını BEFAS Platformu’nda işlem gören fonlara yönlendirilmesi talebini, BES sözleşmelerinin bulunduğu emeklilik şirketinin internet veya mobil uygulamaları üzerinden kolaylıkla iletebilecektir.

  • BEFAS sayesinde emeklilik şirketlerinin arasındaki rekabetin artması ile emeklilik fonlarının getiri performansının öneminin daha da artması beklenmektedir.

Hâlihazırda Takasbank tarafından işletilmekte olan TEFAS Platformu’nda menkul kıymet yatırım fonları işlem görmekte olup, BEFAS Platformu ile bu imkân emeklilik yatırım fonları için de sağlanmaktadır.

TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu’nda (www.tefas.gov.tr), menkul kıymet yatırım fonlarının yanı sıra emeklilik yatırım fonlarına ilişkin veriler de yayınlanmakta olup, bu sayede emeklilik yatırım fonlarının karşılaştırmalı olarak detaylı analizlerine ulaşılabilmektedir.

Yeni hizmetimizi Kamuoyunun bilgisine sunarız,

Saygılarımızla