Emeklilik Fonlarının İşlem Gördüğü BEFAS Hizmetinizde

Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS)  emeklilik yatırım fonu paylarının, fon kurucusu emeklilik şirketi tarafından diğer emeklilik şirketleri katılımcılarına satılmasına, geri alınmasına imkân sağlayan ve Takasbank tarafından işletilen elektronik bir platformdur.

Takasbank nezdinde kurulan BEFAS’da ülkemizde faaliyet gösteren emeklilik şirketleri işlem yapmaktadır.

BEFAS sayesinde;

  • BES planına sahip olan katılımcılar sözleşmelerinin bulunduğu emeklilik şirketini değiştirmeden, mevcut şirketi aracılığıyla BEFAS’da işlem gören fon çeşitleri arasından seçim yapma imkânına sahip olunması,
  • Katılımcıların katkı paylarını BEFAS’da işlem gören fonlara yönlendirilmesi talebini, BES sözleşmelerinin bulunduğu emeklilik şirketinin internet veya mobil uygulamaları üzerinden kolaylıkla iletebilmesi,
  • Emeklilik şirketlerinin arasındaki rekabetin artması ile emeklilik fonlarının getiri performansının artması amaçlanmıştır.

Hâlihazırda Takasbank tarafından işletilmekte olan TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu’nda menkul kıymet yatırım fonları işlem görmekte olup, BEFAS ile bu imkân emeklilik yatırım fonları için de sağlanmaktadır.

TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu’nda (www.tefas.gov.tr), menkul kıymet yatırım fonlarının yanı sıra emeklilik yatırım fonlarına ilişkin veriler de yayınlanmakta olup, bu sayede emeklilik yatırım fonlarının karşılaştırmalı olarak detaylı analizlerine ulaşılabilmektedir.

Hizmetimizi Kamuoyunun bilgisine sunarız,

Saygılarımızla