Doğalgaz Piyasası Takas ve Teminat Yönetimi Projemiz TÜBİTAK TEYDEB desteği aldı

Bankamızda 2017 yılının Eylül ayında aktif olarak başlatılmış ve halihazırda devam etmekte olan DOĞALGAZ PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROJESİ ile, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)’na  30.10.2017 tarihinde yapmış olduğumuz AR-GE başvurusu kabul edilmiştir.

Bankamızın ilk TEYDEB destekli projesinin başvuru sürecinde projenin kapsamı ve adımları Ar-Ge boyutu vurgulanacak şekilde hazırlanmıştır. TÜBİTAK bu projenin; endüstriyel araştırma ve teknoloji geliştirme, yenilikleri destekleme, özendirme, izleme ve üniversite-sanayi ilişkilerini geliştirme amaçları çerçevesinde destek programına alınmasına karar vermiştir. TÜBİTAK tarafından verilen bu karar, projeye sağlanacak mali desteğin yanında Takasbank’ın Yerinde Ar-Ge Merkezi olarak teknolojik gelişim ve yeniliklere yönelik kurumsal yaklaşımını tescillemiştir. Bankamız için gurur kaynağı olan ilk TEYDEB destekli projesi Doğalgaz Piyasası Takas ve Teminat Yönetimi Projesinin kabulünü Kamuoyuna saygıyla duyururuz.