Çek Takas Sistemi Devreye Alınmıştır.

Yeni Yönetmelik ile birlikte, Çeklerin Banka şubeleri arasında takas ve mutabakatı Takas İstanbul tarafından kurulacak Çek Takas Sistemi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.  Bankalararası Takas Odaları Merkezi'nde (BTOM) gerçekleştirilen çeklerin banka şubeleri arasında hesaben ödenmesi, 09/06/2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile Takasbank'ın kurup işleteceği Çek Takas Sistemi'ne devredilmiştir.

Bankamızın Çek Takas Sistemi; çeklerin banka şubeleri arasında hesaben ödenmesini sağlamak amacıyla kurulan ve takas ve mutabakat işlemlerinin yapılmasına aracılık eden, elektronik ortamda işletilen bir sistemdir.

Söz konusu hizmet 2 Temmmuz 2018 gününden itibaren Bankamızca verilmeye başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.