Borsa İstanbul Döviz Swap Piyasası’na İlişkin Basın Duyurusu

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2019-2021 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı (YEP) dengelenme-disiplin-değişim sacayakları üzerinden başarılı bir şekilde uygulamaya alınmıştır. YEP’in finansal sistem başlığı altında belirlenen en önemli hedeflerinden birisi Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde Ülkemizdeki finansal varlıkların riske karşı korunması amacıyla yapılabilecek hedge stratejilerinde ağırlıkla kullanılan döviz alımı yöntemine alternatif ürünlerin (döviz swap, faiz swap) hayata geçirilmesidir. Borsa İstanbul A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) bu hedef doğrultusunda 2018 Ekim ayı itibarıyla organize bir döviz swap piyasasını Ülkemiz ekonomisinin hizmetine sunmaya başlamıştır.

Risk, nakit, takas ve teminat yönetimi hizmetleri ile finans ve sermaye piyasalarına önemli katkı sunan Takasbank, yeni açılan Borsa İstanbul Döviz Swap Piyasasında da Merkezi Karşı Taraf (MKT-CCP) hizmeti vermektedir. Bu nitelikleri ile döviz swap işlemlerinin yoğun olarak yapıldığı tezgah üstü piyasalara (OTC) önemli bir alternatif olan Borsa İstanbul Döviz Swap Piyasası, sunulan MKT hizmeti ile de katılımcılarına karşı taraf kredi riski almadan işlemlerini gerçekleştirebilecekleri güvenli bir ortam sunmaktadır.

Borsa İstanbul Döviz Swap Piyasasının büyümesi ve derinleşmesi amacıyla Takasbank ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokol ile Takasbank MKT hizmetinin kalitesini daha da yükseltirken etkin risk yönetimi hedefi doğrultusunda hem Türk Lirası hem de yabancı para cinsinden likiditeye daha etkin bir erişim imkânına sahip olmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

                       Takasbank

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.