Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Geri Dön

 Takasbank

29 Mart 2013 tarihli Genel Kurul toplantısında kabul edilen Takasbank-İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş ana sözleşmesi uyarınca, Bankanın başlıca amacı ve konusu; sermaye piyasası ve borsa mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmetleri vermek ve Bankacılık Kanunu ve diğer bankacılık düzenlemeleri çerçevesinde yatırım bankacılığı işlemleri ile iştigal etmektir.
 
Takasbank, Borsa Istanbul bünyesinde mevcut piyasalarda gerçekleşen; pay, borçlanma araçları, yurt dışı sermaye piyasası araçları, türev araçlar ve kıymetli madenler ile ilgili işlemlerin nakit ve menkul kıymet takasını sonuçlandırmak üzere yetkilendirilmiş merkezi takas kuruluşudur. Borsa İstanbul üyelerinin alım satım işlemlerinden doğan menkul kıymet teslim etme ve teslim alma taahhütleri ile alım satıma konu olan menkul kıymet karşılığındaki ödeme taahhütleri Takasbank aracılığıyla hesaben sonuçlandırılmaktadır.
 
Ayrıca Takasbank'ın varoluş amaçlarından biri de, etkin bir merkezi teminat ve risk yönetim sistemi geliştirerek sermaye piyasalarının risk yönetim altyapısının güçlendirilmesine ve piyasada aracılık maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlamaktır.
 
Güvenilir, hızlı ve düşük maliyetli nakit transferi hizmeti sağlayarak para ve sermaye piyasaları arasında köprü görevi üstlenen Takasbank, sermaye piyasası ve Borsa Istanbul mevzuatı çerçevesinde Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren piyasalar için tam otomasyon ortamında organize piyasalar ile on-line bağlantılı olarak takas hizmetleri sunmaktadır. Takasbank, yıllar içerisinde, bankacılık ürün yelpazesini nakit ve gayri-nakit kredi imkanlarını içeren ve takasın sonlandırılmasını desteklemeyi amaçlayan enstrümanlarla genişletmiştir. Sunduğu nakit kredi imkanlarının yanı sıra, işlettiği Takasbank Para Piyasası (TPP), Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) ve Ödünç Pay Piyasası (ÖPP) gibi nakdi ve gayri nakdi kredi imkanları ile desteklenen bankacılık faaliyetleri ile Türk Sermaye Piyasalarının takas işlemlerini; riskleri en aza indirgeyerek, piyasaya likidite sağlayarak ve takasın hatasız ve zamanında sonlandırılmasını amaçlayarak gerçekleştirmektedir. Böylelikle, sadece nakit ve menkul kıymet transfer işlemlerinde etkinlik sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda takas yükümlülüklerinin valör tarihinde güvenli ve zamanında ödenmesini de sağlamaktadır.

Piyasa katılımcılarına sınır-ötesi hizmetler de sunan Takasbank,  sahip olduğu uluslararası takas kurumu kimliği ile Türkiye’yi global organizasyonlarda da temsil etmektedir. Banka'nın uluslararası piyasalarda tercih edilen bir kurum olma vizyonu doğrultusunda, teknolojik alt yapının geliştirilmesi amacı ile birçok projede çalışmalar sürdürülmektedir.

Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu G-20 ülkelerinin tezgah-üstü işlemler konusunda ortaya koyduğu taahhütlerin yerine getirilmesi kapsamında SPK’nın Takasbank’a vermiş olduğu “veri depolama” görevine istinaden; tezgah-üstü kaldıraçlı alım-satım bilgilerini merkezi olarak toplama, saklama ve yetkili aracı kurumların müşteri teminatlarına saklama hizmeti verilmeye başlanmıştır. Halihazırda kaldıraçlı alım satım işlemleri (FOREX) için verilen bu hizmetin diğer OTC(over-the-counter) türev ürünlerini kapsayacak şekilde geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir.

İstanbul Finans Merkezi (İFM) Stratejisi ve Eylem Planı'nın  17 Nolu “uluslararası ödeme sistemleri ve takas sistemleri ile entegrasyon” eyleminde Takasbank, TCMB ile birlikte "sorumlu kuruluş" olarak belirlenmiş olup; uluslararası takas sistemleriyle entegrasyon kapsamında yurt dışındaki yerleşiklere yurtiçi ve uluslararası piyasalarda, yurt içindeki yerleşiklere ise uluslararası piyasalarda verilecek hizmetlerin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda; Euroclear’a ilave olarak diğer yerel ve uluslararası takas ve saklama kuruluşlarıyla bağlantı kurulması,  yurt dışında yerleşiklere gerek yurt içinde gerekse diğer uluslararası piyasalarda takas ve saklama hizmeti verilmesi amacıyla işlem sonrası altyapı kuruluşlarıyla ilişkilerin geliştirilmesi, hesap altyapısının oluşturulması ve Takasbank altyapısında otomasyon sağlanması amaçlanmaktadır.

Takasbank uluslararası takas ve saklama işlemlerinde etkinliğini arttırmak için Borsa Istanbul’un yürüttüğü yurt dışında yerleşik borsaların işlem platformları ile Borsa Istanbul arasında bağlantı kurulması projesi çerçevesinde, ilgili ülke takas ve saklama kuruluşları ile karşılıklı olarak, işlem sonrası hizmetler için gerekli hesap altyapılarını oluşturmaktadır. Proje kapsamında halihazırda Mısır, Güney Kore ve Japonya borsaları ile çalışmalar yürütülmekte olup daha sonra diğer ülke piyasalarıyla da çalışılması planlanmaktadır.

Şubat 2013 tarihinde hayata geçirilen bir diğer önemli proje, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'nda gerçekleşen işlemlerin nakit takasının yapılması ve nakit teminat işlemlerinin gerçekleştirilmesidir.
Takasbank’ın da sorumluları arasında olduğu ve ürün ihtisas borsalarının kurulmasını içeren İFM 34 nolu eylem planı kapsamında ise pamuğa dayalı elektronik ürün senetlerinin (ELÜS) işlem göreceği spot bir platform için Takasbank sisteminde; ürün senedi tanımlaması, ISIN kodu üretilmesi ve ELÜS’lerin şartlı virman sistemi üzerinden takas işlemlerinin  gerçekleştirilmesine ilişkin ön çalışmalar tamamlanmış ve MKK(Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.) ile ortak testler 2012 yılı içerisinde yapılmıştır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili mevzuata ilişkin onayını takiben, 2013 yılı içerisinde işlemlere başlanmıştır.

Takasbank, sözü edilen projeler ve yürütülen kapsamlı çalışmalar ile hem IFM Projesi'ne aktif olarak destek vermekte hem de yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki konumunu güçlendirerek uluslararası takas ve saklama kuruluşları arasında örnek alınan bir kurum olma hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır.