TEMİNAT VEKİLLİĞİ

Konut finansmanı kuruluşlarının yurt dışında kullandıkları krediler için Teminat Vekili olarak kredi dosyalarının teslim alınması, kontrolü ve saklanması hizmetidir.

Takasbank  ile konut kredisi veren ve konut kredisini fonlayan kuruluş arasındaki anlaşmaya dayanarak, müşterilere verilen kredilere ilişkin dosyaların teminat vekili sıfatı ile saklanması ve kullandırılan kredilere ilişkin teminat ve hesap yönetimi hizmetinin Takasbank tarafından verilmesi hizmetini kapsamaktadır.