Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Geri Dön

Uluslararası Üyelikler

Ulusal Numaralandırma Kuruluşları Birliği (ANNA)
ANNA, dünya genelinde 89 tam üyesi ve 27 ortak üyesi bulunan uluslararası bir organizasyondur Menkul kıymetlere ISIN kodu tahsis etmekle görevli ulusal numaralandırma kuruluşları ANNA üyesi olabilmektedir.
Ulusal numaralandırma kuruluşu olarak 1995 yılından bu yana ANNA’nın aktif bir üyesi olan Takasbank, ISIN kodlarının ve temel menkul kıymet bilgilerinin dünya genelinde internet aracılığıyla toplanmasını ve ürün olarak finansal kuruluşlara sunulmasını amaçlayan ANNA Service Bureau (ASB)Teknik Komitesi üyesidir. ASB veri tabanı, 125 ülke ve 2 uluslararası takas ve saklama kurumuna (Euroclear ve Clearstream) ait verileri barındıran dünya çapındaki en büyük ISIN ve CFI veri tabanı olarak, uluslararası finans piyasaları için değerli bir kaynak oluşturmaktadır.
SWIFT
1973 yılında Brüksel’de kurulan “Dünya çapında Bankalar arası Finansal Telekomünikasyon Topluluğu”, (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication-SWIFT) finansal kurumların bütün dünyada gerçekleştirdikleri finansal işlemler ile ilgili bilgilerin güvenli bir ortamda standart bir şekilde gönderimini sağlayan bir haberleşme ağıdır . SWIFT, finansal dünyanın  faaliyetleri ile ilgili işlemlerin hızlı, kesin ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirildiği ve üyelerin aynı zamanda hissedar olduğu bir kooperatiftir. 200’den fazla ülkede bulunan 10,800’den fazla finansal kurum, standart finansal mesajları SWIFT aracılığı ile karşılıklı olarak gönderip alabilmektedir. 
Yatırım bankacılığı lisansının alınmasının akabinde SWIFT’E üye olan Takasbank, 1996 yılından beri SWIFT üyesidir. Takasbank SWIFT üyeliği sayesinde iletişim protokolleri ile ilgili uluslararası standartlara uyum sağlamaktadır.
İslam Konferansı Organizasyonu (OIC) Üye Ülkelerin Borsaları Forumu
2005 yılında kurulan “İslam Konferansı Organizasyonu’na Üye Ülkelerin Borsaları Forumu”nun amacı,  OIC ülkelerinde faaliyet gösteren borsalar arasında işbirliğini teşvik etmektir. Ayrıca, sadece borsalar değil, sermaye piyasalarında hizmet veren takas ve saklama kurumları da Forum’un çalışmalarına aktif olarak katılmaktadır. Forum’un 42’si borsa, 7’si  takas ve saklama kurumu ve 8’i diğer kurumlar ve birlikler olmak üzere toplam 57 üyesi bulunmaktadır.
ISO TC68/SC4 Komitesi
Takasbank, Uluslararası Standartlar Örgütü’nün (ISO) menkul kıymetler ve ilgili finansal araçlara  ilişkin uluslararası standartlar geliştiren ISO TC68/SC4 Komitesi’nde, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) adına Türkiye’yi temsil etmektedir. Takasbank, aynı zamanda, ISO TC68/SC4 Komitesi tarafından yürütülen menkul kıymet ve diğer finansal araçlara ilişkin standartları izlemek, standartların geliştirilmesine katkıda bulunmak ve ülkemizde de bu standartların uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan Türkiye Ulusal Piyasa Çalışma Grubu’nun (MTC43 Ayna Komitesi-Türkiye) başkan ve başkan yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Çalışma Grubu, T.C. Merkez Bankası, Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, saklamacı bankalar, ticari bankalar, yatırım bankaları ve aracı kurumların katılımı ile tüm sermaye piyasasını kapsamaktadır.
Avrupa Merkezi Karşı Taraf Takas Kuruluşları Birliği (EACH)
EACH, Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren MKT kuruluşlarının ortak çıkarlarını temsil etmek amacıyla 1992 yılında kurulmuştur. 15 farklı Avrupa ülkesinden 20 adet MKT hizmeti sunan üyesi bulunmaktadır.
Takasbank, 7 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilen EACH Genel Kurul Toplantısı’nda, Avrupa Merkezi Karşı Taraf Kuruluşları Birliği’ne üye olmuştur.
Takasbank, EACH üyeliği ile hem AB içinde yürütülen MKT faaliyetlerine yönelik çalışmalar hakkında bilgi edinme ve bu konular hakkında görüş belirtme, hem de birliğe üye olan MKT kuruluşlarıyla ilişki ve işbirliğini geliştirme olanaklarına sahip olmaktadır.