Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Geri Dön

 Teknoloji Alt Yapısı

Takasbank Bilgi Teknolojileri birimi, Takasbank’ın iş ve teknoloji hedeflerini karşılayacak çözümler geliştirmektedir. Bu çözümler; Takasbank’ın Türkiye Sermaye Piyasalarında Merkezi Karşı Taraf olma vizyonunu ve bu doğrultuda mevcut ve gelecekteki iş ihtiyaçlarını karşılamada fayda sağlamakta, büyüme ve karlılığını da garanti etmektedir.

Veri Tabanı Yönetimi

İş gereksinimleri ve yapısı gereği Takasbank BT Birimleri tarafından geliştirilen uygulamalar veri tabanı yapılarını ve bu veri tabanı yönetim sistemi tarafından sağlanan bazı özellikleri kullanmaktadırlar. Takasbank tarafından Türkiye Sermaye Piyasalarının üyelerine sağlanan her bir servis için Takasbank ilişkisel veri tabanı sistemi temel bir yapı taşı olarak kullanılmıştır.
Sağlanan hizmetin önemi gereği, Takasbank bu konuda iş sürekliliği, erişilebilirlik ve acil durum geri dönüş senaryoları için en iyi altyapı çözümlerini aramıştır. Birden fazla donanım üzerinde çalışan, lokalde ayrıca bir iş sürekliliği veri tabanı ve Acil Durum Merkezinde ayrı bir yedeği bulunan bir topoloji benimsemiştir. Mevcut sistem 2000’den fazla kullanıcı için, OLTP ve OLAP sorgulara cevap verebilecek kapasitededir. Sistemin bütünleşik bir parçası olarak test ve geliştirme ortamları, sürekli test edilen yedekleme sistemleri de bulunmaktadır.

Orta Katman Yönetimi

Takasbank üyelerine sağlanan uygulamalar web tabanlı uygulamalardır. WAN üzerinden verilen Extranet ve Internet üzerinden erişilen Internet uygulamaları, yüksek erişilebilirlik seviyesinde tasarlanmış ve yük dağılımı yapılmakta olan web ve uygulama sunucu kümeleri tarafından sağlanmaktadır.

Sistem Teknolojisi

Takasbank’ın son teknolojileri kullanarak hizmetleri sağlama vizyonu, son teknoloji donanımlara yatırım yapmaya ve bu donanımları kullanmaya imkan sağlamaktadır. Ayrıca yüksek erişilebilirlikli hizmet sağlamak adına küme yapısında sunucu ortamlarının kullanımında mutabık kalınmıştır. Bu sebeple hem merkezde, hem de Acil Durum Merkezi’nde gerçek ortam ve test ortamları için küme yapısındaki sunucular tercihen kullanılmaktadır. Küme mimarisinin oluşturulmasının mümkün olmadığı durumlarda aktif-aktif veya aktif-pasif yük dağılımı sağlayan yapılar kullanılmaktadır.
Gerçek ortam verisinin Acil Durum Merkezine iletiminin sağlanması için hem donanım hem de yazılım kaynaklı kopyalama teknikleri kullanılmaktadır.
Takasbank’ın yatırım yaptığı bir diğer önemli teknoloji de sanallaştırma teknolojisidir. Sunucu konsolidasyonu, yüksek hizmet sürekliliği, hizmetlerin hızlı devreye alınması, donanım kaynaklarının etkin kullanımı Takasbank’ın bu teknolojiyi kullanarak sağladığı avantajlardan bazılarıdır. Küme yapısında bir çok sanallaştırma ortamı farklı ağ segmentlerinde hizmet vermektedir. İki farklı sanallaştırma ürünü kullanımı ile bir markaya bağımlılık da ortadan kaldırılmaktadır.

Ağ ve Güvenlik Sistemleri

Takasbank WAN  ağ  haberleşmesinde üyeleri ile arasında uçtan uca kapalı devre iletişim sağlanmaktadır.  Üyeler birbirinden bağımsız üç farklı fiziksel ağ ortamı üzerinden Takasbank sistemlerine bağlanmaktadır. Erişimler Kiralık Devre (LL), Frame-Relay (F/R) ve ISDN BRI devre çeşitlemelerinden oluşmaktadır.
Üyelerimiz fiziksel WAN bağlantılarını tesis ettirdikten sonra Takasbank uygulamaları ile önceden belirlenmiş güvenlik kuralları ve politikalar çerçevesinde Takasbank sistemlerine bağlantı sağlamaktadırlar. Bağlantı güvenliği, güvenlik yazılımları; firewall, IPS ve çeşitli network kısıtlama servisleri ile kontrol edilmektedir.
Takasbank iç ve dış networkünde farklı hizmetler ve güvenlik seviyeleri, farklı network alanları ile ayrıştırılmıştır. Farklı önem derecesine göre sınıflandırılmış bu alanlar farklı güvenlik sistemleri ile denetlenmekte ve işletilmektedir.
Güvenlik sistemleri ile sıkılaştırılan hizmetlerin data akışının kesintisiz, 7X24 sürekli sağlanabilmesi için kritik önemdeki sistemlerin aktif aktif yedeklenmesine önem verilmektedir.
Takasbank, Elektrik Piyasasına yönelik işlemlerin internet üzerinden katılımcılara ulaşmasını sağlamaktadır. Kapalı devre haberleşmede olduğu gibi internet haberleşmesinde de güvenlik sistemleri haberleşmenin her katmanında yoğun olarak kullanılmaktadır.
Takasbank Acil Durum Merkezi 2003 yılı itibarı ile aktif olarak çalıştırılmaktadır. Acil Durum Merkezi İstanbul Genel Müdürlük sistemleri ile paralel ve gecikmesiz olarak çalışmaktadır. Takasbank Acil Durum Merkezi İstanbul dışında farklı bir şehirde konumlandırılmıştır. Testler her yıl çok sayıda üyenin katılımı ile periyodik olarak tekrar edilmektedir.

Uygulama Geliştirme Araçları ve Teknolojileri

Takasbank faaliyetlerinde kullanılan uygulamalar, Uygulama Geliştirme Prosedüründe belirtilen usul ve esaslara bağlı olarak Uygulama Geliştirme ekiplerimizce geliştirilmektedir.
Banka içi uygulamalar temel olarak iki katmanlı mimaride geliştirilmiştir. Uygulamalar ve veri ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi üzerinde bulunmaktadır.
Üyelere sunulan uygulamalar Web mimarisinde Java teknolojisi kullanılarak geliştirilmiştir.