Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Geri Dön

 Tarihçe

Türkiye’de menkul kıymetlerinin alım satım işlemlerinin takası (sermaye piyasalarında gerçekleştirilen alım satım işlemlerinden doğan menkul kıymetlerin teslimi ve bedellerin ödenmesine ilişkin taahhütlere ait işlemlerin yapılması), 1986-1988 yıllarını kapsayan dönem içerisinde aracısız olarak işlem tarafları arasında gerçekleştiriliyordu.
 
1988-1992 döneminde İMKB bünyesinde bir müdürlük tarafından sunulan bu hizmetler, 1992 yılından itibaren İMKB ve üyelerinin ortaklığı ile kurulan İMKB Takas ve Saklama A.Ş.’ye devredildi. 1996 yılında bankacılık lisansı da alarak hizmet çeşitliliğini artıran İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank), borsada işlem gören menkul kıymetleri kaydileştirerek merkezi saklamasını yapmak üzere İMKB ile birlikte Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’yi kurmuştur.
 
Bankamızın en büyük ortağı olan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın (İMKB) unvanının Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) olarak değişimine paralel olarak Takasbank unvanı da, 11 Nisan 2013 tarihinden itibaren “İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.-Takasbank” olarak değiştirilmiştir.
 

 

1992

- İMKB Takas ve Saklama A.Ş. kuruldu.

1995
- Takasbank Ulusal Numuralandırma Kuruluşu olarak SPK tarafından yetkilendirildi.
- Ulusal Numaralandırma Kuruluşları Birliği (ANNA) üyesi olundu.
- Uluslararası Menkul Kıymet Hizmetleri Birliği (ISSA) üyesi olundu.
1996

- Yatırım bankası lisansı alınarak İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. kuruldu.

- Nakit kredi hizmeti verilmeye başlandı.

- Takasbank Para Piyasası faaliyete geçti.

1997

- TETS (Takasbank Elektronik Transfer Sistemi) uygulamaya alındı.

- Euroclear Bank nezdinde menkul kıymet hesabı açılarak Eurotahvil takasına başlandı.

1998

- Türk Standartları Enstitüsünü temsilen ISO TC 68/SC4 Çalışma Komitesi üyesi olundu.

- Yatırım fonu portföy değerlerinin Takasbank sistemi üzerinden SPK'ya iletilmesine başlandı.

2001

- MKK (Merkezi kayıt Kuruluşu) A.Ş. İMKB ve Takasbank önderliğinde kuruldu.

- Şartlı virman sistemi kuruldu. 

2002

- VOB (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası) A.Ş. kuruldu.

2003 - BES'e (Bireysel Emeklilik Sistemi) saklama hizmeti verilmeye başlandı.
2005

- MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) faaliyete geçti.

- VOB A.Ş. Faaliyete geçti ve Takasbank olarak türev takas ve teminat yönetimi hizmeti verilmeye başlandı.

- Avrasya Borsalar Federasyonu (FEAS) üyesi olundu.

- Takasbank Ödünç Pay Piyasası faaliyete geçti.

2006

- Özel sektör tahvilleri için takas hizmeti verilmeye başlandı.

- Avrupa Merkezi Saklamacılar Birliği (ECSDA) üyesi olundu.

2007

- Azerbaycan Milli Saklama Kuruluşu (NDC) ile işbirliği anlaşması yapıldı.

- Şartlı virman sistemi SWIFT ile entegre hale getirildi.

2008

- İran Merkezi Saklama Kuruluşu (CSDI) ile işbirliği anlaşması yapıldı.

- Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) üyesi olundu.

- İslam Konferansı Organizasyonu (OIC) Üye Ülkelerin Borsaları Forumu üyesi olundu.

2009 - Muskat Menkul Kıymet Saklama ve Kaydileştirme Kuruluşu ile işbirliği anlaşması yapıldı.
2010

- National Bank of Greece ile yurtdışı menkul kıymet muhabiri olarak çalışılmaya başlandı.

- Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası (ADX)ile işbirliği anlaşması yapıldı.

- Kore Saklama Kuruluşu (KSD) ile işbirliği anlaşması yapıldı.

2011

- Takasbank, FOREX Veri Depolama Kuruluşu olarak SPK tarafından yetkilendirildi.

- Takasbank  ve MKK tarafından kurulan Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) faaliyete geçti.

- Konut finansmanına yönelik teminat vekilliği hizmeti verilmeye başlandı.

- Elektrik Piyasası'nda Merkezi Uzlaştırma Bankası hizmeti olarak nakit takas ve teminat yönetimi hizmeti verilmeye başlandı.

2012

- Kore Saklama Kuruluşu (KSD) ile Fon Platformlarına ilişkin işbirliği anlaşması yapıldı.

- İsviçre SIX Menkul Kıymet Hizmetleri Grubu (SIX x-clear ve SIX SIS) ile işbirliği anlaşması yapıldı.

- Mısır Merkezi Takas Saklama ve Kayıt Kuruluşu (MCDR) ile işbirliği anlaşması yapıldı.

- İMKB Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası takas ve teminat yönetimi işlemlerine başlandı.

2013

- Japonya Menkul Kıymet Saklama Kuruluşu (JASDEC) ile işbirliği anlaşması yapıldı.

- Tunus Takas ve Saklama Kuruluşu (TDC) ile işbirliği anlaşması yapıldı.

- SPK sponsorluğu ile Tüzel Kişilik Tanımlama Kodu-LEI (Legal Entity Identifier)tahsisi için yetkili yerel birim (LOC-Local operating unit)olundu.

- İstanbul Altın Borsası nakit takas ve teminat işlemleri hizmetleri verilmeye başlandı.

- İşleme açılan Pamuk Elektronik Ürün Sertifikalarına (ELÜS) takas hizmetleri verilmeye başlandı.

- 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereği Türkiye'nin Merkezi Takas Kurumu olarak belirlendi.

- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Merkezi Karşı Taraf Kuruluşu olarak görevlendirildi ve  ilk  olarak Takasbank Ödünç Pay Piyasası'nda Merkezi Karşı Taraf olarak hizmet verilmeye başlandı.

2014

​-Portföy Saklama Hizmeti verilmeye başlandı.

-Ödünç Pay Piyasası Garanti Fonu oluşturuldu.

-Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda Merkezi Karşı Taraf Hizmeti verilmeye başlandı.

 

- ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası alındı.

- ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası alındı.

​2015 ​- Güvenli gayrimenkul alışverişine yönelik "TapuTakas" hizmeti verilmeye başlandı.
​2016 ​- Borsa İstanbul Vadeli işlem ve Opsiyon Piyasası yatırımcılarına teminatlarını ve pozisyonlarını internet sitemizden izleme hizmeti devreye alındı.
​2017

​- Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'na verilen takas, teminat ve risk yönetimi hizmeti BISTECH sistemi üzerinden verilmeye başlandı.

- Borsa İstanbul Kıymetli Madenler piyasası nakit takas ve teminat  yönetimi hizmeti muhabir kullanılmadan verilmeye başlandı.