Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Geri Dön

 Repo Ters-Repo Takip ve Raporlama

06/12/2015 tarih ve 29554 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-45.2 sayılı “Aracı Kurumlar Tarafından Yapılacak Repo Ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” (Tebliğ) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan “Bankalarca Yapılacak Repo Ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ile aracı kurum ve bankaların gerçekleştirmiş olduğu repo-ters repo işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Yukarıda yer alan her iki düzenlemede de; banka ve aracı kurumların Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) piyasaları dışında yapacakları repo-ters repo işlemlerine ilişkin olarak Bankamız tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Bankamıza bildirim yapma zorunluluğu bulunmaktadır.