Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Geri Dön

 Projeler

 

Nasdaq Projesi

Borsa İstanbul A.Ş. ile NASDAQ arasında 20 Ocak 2014 tarihinde imzalanan stratejik işbirliği anlaşması çerçevesinde, NASDAQ’la yürütülen teknoloji yenileme çalışmaları kapsamında yenilenecek işlem sistemi ve diğer modüllerle entegre çalışacak bir takas, mutabakat, şartlı virman, temerrüt, teminat yönetimi ve risk yönetimi sisteminin geliştirilmesine; mevcut Takasbank Saklama, Bankacılık ve Muhasebe modülleri ile Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminin geliştirilen sistem ile entegrasyonunun sağlanmasına karar verilmiştir.
 
Bu amaçla; iki aşamalı olarak devreye alınması planlanan uygulama ve teknolojik dönüşüm programının ilk aşamasına Pay Piyasası, ikinci aşamasına ise Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ve Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası dâhil edilmiştir. 2014 Ocak ayında Pay Piyasasına ilişkin çalışmalar, 2014 Ağustos ayında ise diğer piyasalara ilişkin çalışmalar başlatılmıştır.
 
2014 yılında Pay Piyasası kapsamında detay analiz çalışmaları ile NASDAQ tarafından uyarlama ve geliştirme çalışmaları tamamlanmış ve uygulamalar test edilmeye başlanmıştır. 30 Kasım 2015 tarihinde, dâhili testlerin ve üye testlerinin tamamlanması ile birlikte, Pay Piyasası uygulamaları işletime alınmıştır.
 
Bilgi Aktarım Programı (Knowledge Transfer Program)
NASDAQ Projesi kapsamında, yazılımla birlikte kaynak kodları da alınacağından, bu çerçevede bilgi aktarımı amacıyla bir program yürürlüğe konmuştur. Söz konusu program çerçevesinde belli sayıda Takasbank ve Borsa İstanbul BT personeli yurt dışında eğitim görmekte olup, uygulamaların geliştirilmesinde görev almaktadır. Bilgi Aktarım Programı kapsamında, gelecekteki uygulama geliştirme ve test işlemlerinin tamamen Takasbank ve Borsa İstanbul kaynaklarıyla yapılabilmesi, sistemlerin destek ve operasyonunun NASDAQ’tan herhangi bir yardım alınmadan gerçekleştirilmesi ve bölge ülkelerine benzer hizmetler için gerekli yazılımların geliştirilmesi ve pazarlanması amaçlanmaktadır.
 
Proje Kapsamındaki Kazanımlarımız
  • Merkezi risk ve teminat yönetimine imkân tanıması,
  • Uluslararası genel kabul görmüş uygulamalara yakınsama,
  • Sağlanacak uluslararası itibar sayesinde işbirliklerinin artırılması,
  • Uluslararası taahhütlerin yerine getirilmesi ve standartlara uyumda sağlanan katkı,
  • İstanbul Finans Merkezi Projesi öncelikleri, Uygulamalara ait kaynak kodlarının da satın alınması