Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Geri Dön

 Takasbank Pay Devri İlan Platformu

Ana Sözleşmesi gereğince, Takasbank’a ortak olabilecek kurumlar, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kurulan; 

Borsalar ve üyeleri,
Yatırım kuruluşları,
Kolektif yatırım kuruluşları,
Portföy yönetim şirketleri,
İpotek finansmanı kuruluşları,
Merkezi takas kuruluşları,
Merkezi saklama kuruluşları,
Pay senetleri organize piyasalarda işlem gören halka açık anonim ortaklıklar ve
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu uyarınca kurulan bireysel emeklilik şirketleridir.
 

Bu çerçevede, Takasbank mevcut ortaklarının ve hukuken Takasbank’a ortak olabilecek kurumların, pay devirleri konusundaki talep ve tekliflere ilişkin ilanları öğrenebilecekleri bir bilgilendirme alt yapısı olan Takasbank Pay Devri İlan Platformu (Platform) oluşturulmuştur. Platform, emir eşleşmesinin yapıldığı bir işlem platformu değil, sadece bilgilendirme amaçlı kullanılan bir platformdur.

Platform aşağıda belirtilen usul ve esaslar dahilinde yürütülmektedir: 

- Takasbank Pay Devri İlan Platformu; mevcut Takasbank ortakları ile Takasbank’a ortak olabilecek nitelikteki kurumların, Takasbank paylarının alım-satımına ilişkin ilanlarını yayınlayabilecekleri, yayınlanmış olanlara ulaşabilecekleri elektronik bir portaldır.
- Takasbank Pay Devri İlan Platformu’na erişim; Takasbank internet sitesi üzerinden, kullanıcı kodları (e-posta adresleri) ve Takasbank’a bildirilen cep telefonlarına kısa mesaj ile gönderilen geçici şifreler aracılığıyla gerçekleştirebilmektedir.
- Takasbank üyesi olmayan katılımcılara (Takasbank nezdindeki bankacılık sisteminde müşteri numarası almamış olanlar) geçici kod verilmekte ve işlemlerin takibi bu kod ve unvan üzerinden sağlanmaktadır.
- Mevcut ortaklar ve Takasbank’a ortak olabilecek nitelikteki kurumlar, Takasbank paylarının alım-satımına ilişkin ilanlarını kurum adını gizleyerek veya açık olarak verebilmektedir. İlan açık olarak verildiğinde ilgili kurumun iletişim bilgileri de yayınlanmakta ve tüm kullanıcılar tarafından görülebilmektedir.
 

Yukarıda ana hatları ile açıklanan Platform’un detaylı işleyiş esasları, 17/01/2012 tarih ve 1055 sayılı Genel Mektup ile yayımlanmıştır.