Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Geri Dön

 Fon Değerleme ve SPK'ya Raporlama

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları, Yatırım Fonları ve Bireysel Emeklilik Fonlarının varlıklarına ilişkin değerleme, kontrol, mutabakat  ve Sermaye Piyasası Kurulu’na raporlama hizmetidir.

 

Hizmet kapsamında;

Bahse konu kolektif yatırım kuruluşlarının varlıkları, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuatında  
  belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde, Takasbank uygulama yazılımı aracılığı ile günlük bazda değerlemeye  
  tabi tutulur.
 
Değerleme sonuçları fon/ ortaklık operatörleri tarafından Takasbank uygulama yazılımı aracılığı ile Takasbank 
  Veritabanı’na aktarılan değerleme sonuçları ile mukayese edilerek Portföy  Değeri ve Birim Pay Değeri
  mutabakatları yapılır.
 
Bireysel Emeklilik Fonları için, ayrıca,  Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetleri’ne İlişkin Esaslar
  Hakkında Yönetmeliğin 22., 23. ve 24. maddeleri  çerçevesinde belirlenen portföy yönetim esaslarına
  uygunluğu, Takasbank tarafından kontrol edilir.
 
Birim Pay Değeri Mutabakatı ve Portföy Yönetim Esasları’na uygunluk kontrolü sonucunda elde edilen
  bulgular Sermaye Piyasası Kurulu’na günlük olarak raporlanır.
 
 

 

Kollektif Yatırım Kuruluşları'nın (yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları) SPK'nın belirlediği kriterlerle kontrolü ve sonuçlarının SPK'ya raporlanması hizmetidir.