Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Geri Dön

 Fon Değerleme ve SPK'ya Raporlama

Kolektif Yatırım Kuruluşları ve Bireysel Emeklilik Fonlarının varlıklarına ilişkin değerleme, kontrol, mutabakat  ve Sermaye Piyasası Kurulu’na raporlama hizmetidir.
 
Hizmet kapsamında;
 
·        Bahse konu kolektif yatırım kuruluşlarının varlıkları, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuatında belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde, Takasbank uygulama yazılımı aracılığı ile günlük bazda değerlemeye tabi tutulur.
 
·        Değerleme sonuçları fon/ ortaklık operatörleri tarafından Takasbank uygulama yazılımı aracılığı ile Takasbank Veritabanı’na aktarılan değerleme sonuçları ile mukayese edilerek Portföy  Değeri ve Birim Pay Değeri mutabakatları yapılır.
 
·        Kolektif Yatırım Kuruluşları ve Bireysel Emeklilik Fonlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde belirlenen portföy yönetim esaslarına uygunluğu, Takasbank tarafından kontrol edilir.
 
Birim Pay Değeri Mutabakatı ve Portföy Yönetim Esasları’na uygunluk kontrolü sonucunda elde edilen bulgular Sermaye Piyasası Kurulu’na günlük olarak raporlanır.