Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Geri Dön

 Değerlerimiz

 

Güven

 
Takasbank’ın; müşterileri, ortakları, paydaşları ve çalışanları ile olan ilişkilerinde dürüstlük ilkesine bağlı kalınması ve karşılıklı güven anlayışı çerçevesinde açık, anlaşılır ve doğru bilgi verilmesi esasına dayalı olarak hizmetlerin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesidir.
 

İstikrar

 
Takasbank, sermaye piyasasının önemli bir altyapı kuruluşu olarak, organize ve tezgahüstü piyasalara etkin takas ve saklama hizmeti vermek suretiyle Türkiye’de finansal istikrara katkı sağlamaktadır.
 

Müşteri Odaklılık

 
Takas, saklama ve bunlara bağlı bankacılık hizmet ve uygulamalarında finansal sistemin etkinliğini artıracak ve piyasaların gelişmesine katkı sağlayacak çözümlerin üretilmesi, aracı kuruluşlar, borsalar ve diğer sermaye piyasası kurumlarından oluşan müşterilerin mevcut ve gelecekteki talep ve ihtiyaçları dahilinde projelerin geliştirilmesi, müşteriler ve ilgili kurumlarla süreklilik arzeden bir işbirliği ve dayanışma ortamı içinde çalışılmasıdır.
 

Etkinlik

 
Takasbank'ın; hizmetlerine ilişkin uygulamalara, mesleki deneyim ve kurumsal hafızadan azami düzeyde yararlanarak  sektör ve piyasa ihtiyaçları dahilinde en uygun, en doğru ve en az maliyetli çözümler üretmesidir.  
 

Güçlü Finansal Yapı

 
Finansal piyasalara verdiği etkin takas ve saklama hizmeti ile sermaye piyasalarında merkezi karşı taraf uygulamasına geçilmesi hedefi çerçevesinde Takasbank’ın finansal varlıklarının, piyasalara ve takas üyelerine yönelik taahhütlerini karşılayacak, üstlendiği riskleri kapsayacak düzeyde tutulmasıdır.
 

Şeffaflık

 
Takasbank tarafından kamuya ve ilgili taraflara açıklanması gereken hususlar hakkında gerekli açıklama ve duyuruların zamanında ve doğru bir şekilde yapılması, Takasbank’ın sorumluluklarını üstlenmesi ve hesap verme mesuliyetini kabul etmesi, kamusal denetime her zaman açık ve hazır bulunmasıdır.
 

Sürdürülebilirlik

Sürekli iyileştirme yaklaşımı ile riskin azaltılması, hizmet sunulan piyasaların verimliliği gözetilerek yenilikçi ve yaratıcı çözümlerin benimsenmesidir.