Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Geri Dön

 Aracı Kurum Blokaj İşlemleri

 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde  aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinin SPK adına vermiş olduğu teminatlar Takasbank tarafından takip edilmektedir.  Teminat olarak nakit, devlet iç borçlanma senedi, yatırım fonu katılma belgesi (portföy yönetim şirketleri hariç) ve teminat mektubu kabul edilmektedir.
 
Teminat mektubu dışındaki, teminat yatırma çekme işlemleri aracı kuruluşlar tarafından Takasbank ekranları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Teminat yatırma işlemleri gün içerisinde saat sınırı olmaksızın yapılabilmektedir. Ancak, saat 13:30’a kadar yatan nakit tutarlar aynı gün, saat 13:30’dan sonra yatan nakit tutarlar ise ertesi gün valörüyle nemalandırılmaktadır.  Nakit çekme işlemleri ise saat 13:30’a kadar yapılabilmektedir.
 
Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim şirketleri kendilerine Kurul veya Takasbank tarafından bildirim yapılmasını takip eden 5 iş günü içerisinde teminatları Takasbank’a tevdi etmekle yükümlüdürler. Bu süre teminat tamamlanması  gereken haller içinde geçerlidir.