Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Geri Dön

Değişim ve Dönüşümle İleriye …

Geleceğe Doğru Daha Güçlü Adımlar…

Takasbank İnsan Kaynakları

Güvenilir, etkin, yenilikçi ve uluslararası kalite standartlarında takas, bankacılık ve merkezi risk  ve teminat yönetimi hizmetleri sunan ve uluslararası piyasalarda tercih edilen bir kurum olma vizyonuna sahip olan Takasbank, insan kaynağını en önemli değeri olarak görmektedir.

 
Her bir çalışanımız Takasbank’ın ulusal ve uluslararası başarısı ve saygınlığı için kilit rol üstlenmektedir. Çalışanlarımızın en değerli kaynağımız olması sebebiyle İnsan Kaynakları Bölümü bankamız stratejileri ve hedefleri doğrultusunda önemli misyonlar üstlenmektedir.
 
İnsan Kaynakları Bölümü  olarak en temel hedeflerimiz; banka kültürüne en uygun nitelikli kişilerin uygun pozisyonlara yerleştirilmesi, çalışanlarımızın iş memnuniyetini sağlamak, potansiyellerini maksimum seviyede kullanabilecekleri, yaratıcılıklarını ve dinamik çalışma ruhunu sergileyebilecekleri çalışma ortamları yaratmak, kişisel ve mesleki gelişimlerini sürekli desteklemek, adil ve şeffaf ödüllendirme politikaları uygulamaktır.
 
Kalite ve müşteri odaklılık, analitik yaklaşım,  ekip ruhu, sürekli gelişim, özverili çalışma, güven, tarafsızlık ve gizlilik ana değerlerimizi oluşturmaktadır.

 

Takasbanklı Olmak

Bankamızdaki açık pozisyonlar için bankamızın değerleri, kültürü ve hedefleri ile uyumlu, pozisyon için gerekli mesleki ve kişisel yetkinlikleri taşıyan adaylar araştırılır. Aranan kriterleri taşıyan adayların; genel yetenek testi ve kişilik envanterleri ile ön değerlendirmesi yapılır, ilgili birim ile mülakat süreçleri yönetilir ve işe alım süreci en etkin şekilde tamamlanır.

 

Her bir Takasbank çalışanının; işinde uzman olması, hedef ve kalite odaklı çalışması, takım ruhunu taşıması, iş etiğiyle özdeşleşmiş olması Takasbank kültürüne uyum sağlaması açısından önem arz etmektedir. 

 

Takasbank'ta Kariyer Yolculuğu

Takasbank, her bir personeline özel performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması yapmaktadır. Kariyer hedefleri personelimizin de görüşleri alınarak birim yöneticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda belirlenir ve planlaması yapılır. Bu hedefler yıl içinde periyodik olarak takip edilir ve gerektiğinde ilgili değişiklikler yapılır.
Yıl sonunda her bir çalışanımız yetkinlik bazlı değerlendirilerek  performans düzeyleri belirlenir. Performans sonuçlarına paralel olarak kariyer gelişimi desteklemek amacıyla yeni eğitim ihtiyaçları belirlenir, tasarlanır ve bireysel hedefler gözden geçirilir.
 
Performans değerlendirme sonuçları; ücret, terfi ve ödüllendirme süreçlerinde belirleyici rol oynamaktadır.
Ayrıca çalışanlarımızın istekleri ve bankamızın ihtiyaçlarıyla paralel olarak rotasyonlar da banka içi verimliliği artırmak için uygulanmaktadır.
 

Takasbank "Öğrenen Organizasyon"

Takasbank, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerini Bireysel Eğitim Planlama programı ile desteklemektedir. Her bir çalışanımızın işinde uzmanlaşması, ilgili mesleki ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilmesi için periyodik aralıklarla eğitim planlaması yapılır ve her bir çalışanımızın maksimum donanıma sahip olması hedeflenir ve bu doğrultuda teşvik edilir.

 
Takasbank’ta göreve yeni başlayan çalışanlarımız oryantasyon programına dahil edilir ve ihtiyaçlarına uygun mesleki ve kişisel eğitim planlamaları yapılır. Ayrıca, yurtiçi ve yurtdışı eğitim ve seminerlere katılım imkânları, çalışanlarımızın gelişimini desteklemek ve daha üretken bireyler olmaları açısından çalışanlarımıza sunulur.

 

Ücret Yönetimi

Ücret politikası belirlenirken; pozisyonun ana sorumlulukları, yetkinlikler, mesleki bilgi-beceri gereksinimleri, stratejik önemi ve yönetsel boyutu dikkate alınarak unvan bazında minimum ve maksimum ücretleri gösteren ücret bantları oluşturulur. Personelimize aylık ücretine ek olarak ikramiye ödemesi de yapılmaktadır.
 
Ücret artışları yılda bir defa olmak üzere; ekonomik koşullar, enflasyon, Bankacılık ve Sermaye Piyasaları kurumlarının ücret seviyeleri ve Bankamızın stratejik önemi doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 
Genel Kurul tarafından karar alınması durumunda, Bankamızın bir yıl önceki performansı ve gelecek hedefleri ölçüsünde belirlenen oranda yılda bir kez kar payı ödemesi yapılmaktadır.
 
Bankamız çalışanlarının maaş ve ikramiye ödemelerine ek olarak sosyal hak imtiyazları da bulunmaktadır. Bu kapsamda, Banka mevzuatı çerçevesinde;
• Çalışanlara SGK sağlık hizmetlerinin yanı sıra bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarını da kapsayan özel sağlık sigortası,
• Ferdi kaza sigortası,
• Kahvaltı ve öğle yemeği,
• Servis,
• Evlilik, doğum, giyim, vefat ve öğrenim

 

yardımları yapılmaktadır.  

İzin Uygulamaları 

İzin uygulamalarında İş Kanunu’nda belirtilen sürelerin üzerinde yıllık izin kullanma hakkına ek olarak; personelimizin kariyer gelişimini desteklemek amacıyla master/ doktora programlarına devam edenlere eğitim izni verilmektedir. Ayrıca yasal izinlere ek olarak mazeret izin hakkı da personelimize tanınmaktadır.